Så blir du fullvärdig medlem !!

Ta kontakt med en full värdig medlem

eller via e-post

dream-cruisers@passagen.se

 

1

 Som sökande till fullvärdig medlem måste man ha

en fullt kör duglig bil i sina ägor  ( Veteran jänkare yngst årsmodell är 1980 )

den sökande måste också närvara på samtliga möte om inte

giltiga skäl ges.

2

 Prövotiden  är 12 månader.

Har du lämnat en klubb precis måste du vara klubbfri

 i minst 6 månader innan du får söka in till oss.

3

Efter dom 12 månadernas prövotid MÅSTE

alla fullvärdiga medlemmar som finns i klubben

samtycka till  sökandes inträdelse i klubben.